ad

Translate

12.11.2018

Jordania - Góra NeboGóra Nebo

Madaba stanowi idealny punkt wypadowy do dwóch destynacji o znaczeniu religijnym. Góra Nebo jest miejscem ważnym zarówno dla Chrześcijan jak i Żydów. W tym miejscu Mojżesz kończy 40 letnią wędrówkę z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Bóg karząc Mojżesza za brak wiary i nieposłuszeństwo nie pozwala mu dotrzeć do celu, a jedynie pokazuje Ziemię Obiecaną z góry Nebo. A tak zostało to opisane w Stary Testamencie, Księga Powtórzonego Prawa:

'Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, całą - Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru.
Rzekł Pan do niego: «Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu. Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz».
Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. W chwili śmierci miał Mojżesz sto dwadzieścia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły.
Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez trzydzieści dni.'

Poza symbolika religijną , Góra Nebo, jest punktem widokowym, z którego roztacza się panoramiczny widok na Palestynę/Izrael.

Górę Nego i Bethany zwiedzamy w drodzę nad Morze Martwe. Taksówka kosztowała 30 JD.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz